Аналіз місячних обсягів

Використовуються в більшості досліджень в якості показників нерівномірності перевезень розмах відхилення і варіювання, коефіцієнт нерівномірності недостатньо повно характеризують внутрішньорічні коливання перевезень, даючи уявлення лише про крайніх значеннях, діапазоні їх зміни. При цьому доводиться враховувати всі значення обсягів перевезень в знайденому діапазоні, без урахування ймовірності їх появи.

Для повного уявлення про характер коливань обсягів перевезень необхідно знати закон розподілу цих коливань — ймовірно, з якими обсяги перевезень приймають свої приватні значення. З’ясування закономірностей нерівномірності перевезень необхідно для кількісної оцінки резервів транспортної системи, поточного прогнозування та якісної оцінки виконання планів поставок і перевезень продукції. Використання закономірностей нерівномірності дає можливість цілеспрямовано впливати на її рівень, контролюючи і звужуючи негативний вплив на технологічні та економічні процеси. Найголовнішим приміщенням в офісі є кабінет керівника. До його обстановці необхідно підійти відповідально і підібрати відповідну меблі. Крісло керівника офісне має бути шкіряне. Вона стане символом відмінного смаку і багатства.

При обґрунтуванні теоретичних гіпотез закономірностей коливання показників роботи транспорту необхідно виходити з відомих і вивчених закономірностей розподілу випадкових величин. Теоретичним законом розподілу багатьох сукупностей є нормальний розподіл, найбільш поширене, також і тому, що до нього, як до граничного, наближаються інші закони розподілу. Вивчення і узагальнення численних матеріалів залізниць країни по ряду ділянок мережі з різними розмірами руху і неідентичних структурою вантажообігу на одно- і двоколійних лініях показали, що зміна коефіцієнта місячної нерівномірності по роках носить стійкий характер і наближається до закону нормального розподілу.