алгоритми завдань

Як тест можна використовувати дані аналізу піщано-щебеневої суміші, наведені в розд. 9. При цьому вводяться перед початком роботи програми дані будуть рівні: насипна щільність 1,587 і 1,732 т / м3; вага проби для гідравлічного зважування — 5, вага судини з водою — 15,68, гідравлічний вага — 18,77 та 18,81 кг; вага проби для ситового аналізу 5000 г; для визначення вологості — 6 і 5,902 кг; середній діаметр найбільш великої фракції — 30 мм. Під час роботи вводяться дані: об’єм ущільненої проби 0,885 і 0,925 дм3, а також маса приватних залишків на ситах. Маси приведені до фракційного поділу, прийнятого у вітчизняній практиці.

В результаті розрахунків отримані наступні дані: вологість 1,66%; дійсна густина в сухому і вологому стані 2,674 і 2,618 т / м3; об’ємна щільність при природній вологості і в сухому стані 1,793 і 1,872 т / м3; пористість при природній вологості і в сухому стані 39,4 і 35,2%, після ущільнення відповідно 31,5 і 30%.

Модуль крупності дорівнює 5,25, питома поверхня 2,933 м / кг. Таким чином, основні розрахункові дані повторюють значення, наведені автором книги, крім питомої поверхні, яка більше на 7,4%, і модуль крупності, який менше на 23,6%. Останнє пов’язано з дещо іншим розбивкою на фракції.

На закінчення наведемо програму для статистичної обробки даних за допомогою мікрокалькуляторів БЗ-34, МК-54, МК-56. Текст програми приведений із зазначенням номерів команд.

Програма може обробляти два ряди статистичних величин, між якими передбачається взаємозалежність. Попередньо приймається вид взаємозв’язку: лінійна, статечна і т.д. Якщо ж треба обробити тільки один ряд величин, то замість команд 22-23 записується БП 08, а замість команди 51 — З / П.

У регістрі 0 зберігається значення коефіцієнта кореляції (для криволінійних залежностей — коефіцієнт кореляції линеаризованной функції), що показує тісноту зв’язків між величинами в частках одиниці; в регістрі 7 — критерій Стьюдента, службовець для підтвердження достовірності коефіцієнтів.

Для повторення розрахунку з іншими числами треба натиснути клавішу В / О, С / П і після появи нуля знову вводити дані.